blogdesignsbydani.blogspot.com/

Tła oraz dodatki na bloga tonabloga.blogspot.com
Tła oraz dodatki na bloga tonabloga.blogspot.com

Radość najpiękniejszych dni...

Adagio

Czar, nad czarami.

***
Za ogrodowym murem,
Dzieją się dziwne czary:
Maleńka kropla rosy
Zaprasza wiatr do pary .                                                       
I drżąca tańczy z nim.
Menuet to jest czy walc?
Nie pytaj ja sama nie wiem.
Wie o tym tylko wiatr.
Rozkołysana bez miary.
W tańcu się zatraciła.
Na ziemię spadła zemdlona
I powiem tylko- była...
Za ogrodowym murem,
Motyl całuje kwiaty,
Wyznaje im swoją miłość
Skrzydłem w kolory bogatym.
Szeleści coś w porzeczkach:
Wiatr to czy może trzmiele?
 A może tylko ptak,
Swe gniazdo miękko ściele?
 Słońce wędrując po niebie,
Dziwi się dziś bez miary:
-Czy wiosną w każdym ogrodzie,
Dzieją się takie czary?